Зареждам страницата

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.
2. При избор на “пощенски паричен превод” , клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя, а при избор на „Доставка след Банков превод“ очакваме плащането по банкова сметка: Райфайзенбанк BIC: RZBBBGSF;  IBAN: BG31RZBB91551062049216. Използвайте номера на Вашата поръчка като основание. Вашата поръчка няма да бъде изпълнена докато не получим превода.
3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й с куриерска служба СПИДИ.
4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, „Марвин” ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
5. Транспортните разходи в размер на:
– 5лв. за 1 кашон 1 кашон = 1-6 бутилки,
– 8лв. за 2 кашона 2 кашонa = 7-12 бутилки,
– безплатна доставка за 3 и повече кашона;
Ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката или предварително по банков път.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин „Mарвин” ООД и получил същата по куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– цената не съответства на оферираната;
– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Коментирай / Задай въпрос


търси
Архив